Tehnički Aspekti

Opremljenost

Video Nadzor

Najsavremenija video oprema će se postarati za sigurnost Vašeg vozila.

Protupožarni Alarmni Sistem

Savremeni sistem detekcije i prevencije požara.

Fizička Zaštita

Naše osoblje će se pobrinuti za sigurnost Vašeg vozila.

Savremeni Ventilacioni Sistem

Naše garaže pored protupožarnog sistema opremljene su i savremeni ventilacionim sistemom.

Savremeni Sprinklers Sistem

Naše garaže pored protupožarnog sistema opremljene su i savremeni sprinkles sistemom.

Optimalna temperatura

Naše garaže su konstantno u optimalnoj temperaturi.