Garaže Naselje Bulevar

Naselje Bulevar

Lokacija podzemnih garaža je na samom ulazu u Sarajevo u sklopu naselja Bulevar. Iznimo dobra povezanost sa autoputom A1,kao i sa Sarajevskim aerodromom. Glavna saobraćajnica prolazi uporedno sa objektom kao i tramvajski prijevoz.

Garaže Naselje Bulevar

Naselje Bulevar

Garažna mjesta se nalaze na općini Ilidža, Džemala Bijedića br. 279. Njihova lokacija u novosagrađenom modernom objektu uz glavnu saobraćajnicu , te blizina tramvajskog saobraćaja kao i autobuske stanice izdvajaju ih od ostatka ponude. U par minuta od aerodroma ili autoputa do garažnog mjesta uveliko skraćuje dragocjeno vrijeme našim klijentima.
Tehnički Aspekti

• Rampa na ulazu
• Roll vrata
• Personalizirane kartice
• Fizička zaštita 0-24
• Ventilacijski sistem
• Protupožarni sistem